By zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić określone wymogi formalne. Proces ten regulowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oto kroki, które należy podjąć, by wkroczyć na tę ciekawą i perspektywiczną ścieżkę kariery.

 • Wymogi edukacyjne

Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien posiadać wykształcenie wyższe. Może to być wykształcenie lingwistyczne, ale nie jest to wymóg konieczny. Ważne jest, aby osoba ta miała solidne przygotowanie z zakresu znajomości języka obcego oraz języka polskiego.

 • Egzamin państwowy

Kandydat musi zdać egzamin państwowy, sprawdzający wiedzę z zakresu prawa, teorii przekładu oraz praktycznych umiejętności tłumaczeniowych. Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Zgłoszenie na listę tłumaczy przysięgłych

Po zdaniu egzaminu, kandydat składa wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Wniosek ten składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo zdania egzaminu).

 • Opłaty

Zgłoszenie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.

 • Przysięga

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wpisie na listę tłumaczy przysięgłych, nowy tłumacz składa przysięgę, po której uzyskuje uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

 • Podnoszenie kwalifikacji

Tłumacz przysięgły musi regularnie podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach, by zawsze być na bieżąco z przepisami prawnymi oraz zmianami w języku.

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, gdyż tłumaczenia te mają charakter oficjalny i są uznawane przez organy państwowe, sądy i inne instytucje. Tłumacz przysięgły może pracować na własny rachunek, być zatrudniony w firmach tłumaczeniowych, kancelariach prawnych, sądach czy innych instytucjach wymagających oficjalnych tłumaczeń dokumentów.

Tłumacz przysięgły – zarobki

Zarobki tłumacza przysięgłego mogą znacznie różnić się w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja miejsca pracy, specjalizacja, doświadczenie tłumacza oraz ilość i rodzaj zleceń.

 • Stawki za tłumaczenie

Tłumacze przysięgli zazwyczaj pobierają opłaty za stronę tłumaczenia. Stawki mogą się różnić w zależności od trudności tekstu i języka, z którego lub na który tłumaczą. Średnio stawki te mogą wynosić od około 30 do 120 zł za stronę znormalizowanego maszynopisu (ok. 1200 znaków ze spacjami).

 • Tłumaczenia ustne

Tłumacze przysięgli mogą także wykonywać tłumaczenia ustne, za które stawki są zazwyczaj wyższe i mogą wynosić od 100 do 300 zł za godzinę, w zależności od kontekstu i wymagań zlecenia.

 • Doświadczenie i specjalizacja

Tłumacze specjalizujący się w bardziej wymagających dziedzinach, takich jak tłumaczenia medyczne, techniczne czy prawne, mogą liczyć na wyższe stawki ze względu na specyficzne wymogi i mniejszą liczbę dostępnych specjalistów.

 • Lokalizacja

Tłumacze pracujący w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, mogą zarabiać więcej niż ich koledzy po fachu w mniejszych miejscowościach, co jest spowodowane większym popytem na specjalistyczne tłumaczenia oraz wyższymi kosztami życia.

 • Rodzaj zatrudnienia

Tłumacze przysięgli pracujący na własny rachunek mogą mieć nieregularne dochody, zależne od liczby i rodzaju zleceń. Ci, którzy są zatrudnieni w firmach lub na uniwersytetach, mogą mieć bardziej regularne zarobki, wynikające z pracy etatowej lub stałych kontraktów.

Praca jako tłumacz przysięgły może pozwalać na dobre zarobki, szczególnie w przypadku osób z dobrze rozwiniętą siecią klientów i specjalizacją w wysoko opłacanych dziedzinach tłumaczeń. Ponadto rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji przyczyniają się do zwiększania stawek i stabilniejszej pozycji na rynku.