Rodzaje tłumaczeń można podzielić na kilka głównych kategorii, w zależności od ich zastosowania, charakteru i specyfiki. Oto niektóre z nich:

Tłumaczenia pisemne – są to standardowe tłumaczenia tekstów pisanych. Mogą one być dalej podzielone na:

 • tłumaczenia przysięgłe (lub tłumaczenia uwierzytelnione) – wykonywane przez tłumacza przysięgłego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia są wymagane do tłumaczenia dokumentów oficjalnych, takich jak akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, notarialne, administracyjne, itp.;
 • tłumaczenia zwykłe – obejmują szeroką gamę tekstów, od literatury po dokumenty biznesowe, które nie wymagają uwierzytelnienia.

Tłumaczenia ustne – obejmują tłumaczenie mówionego słowa, które może być wykonane w różnych formach:

 • tłumaczenia symultaniczne – tłumacz przekłada mówione słowo niemalże natychmiast po mówcy, zazwyczaj w specjalnej kabinie przy użyciu zestawu słuchawkowego i mikrofonu. Jest to trudny rodzaj tłumaczenia, wymagający jednoczesnego słuchania i przekładu;
 • tłumaczenia konsekutywne – tłumacz robi notatki podczas mówienia oryginału, a następnie przekłada wypowiedź po zakończeniu przemówienia lub jego części;
 • tłumaczenia szeptane (chuchotage) – tłumacz siedzi obok osoby, która potrzebuje tłumaczenia, i szeptem tłumaczy wypowiedzi na bieżąco;
 • tłumaczenia specjalistyczne – te tłumaczenia wymagają specjalnej wiedzy fachowej w danej dziedzinie, na przykład:
  • tłumaczenia medyczne – tłumaczenia dokumentacji medycznej, opisów procedur medycznych, ulotek informacyjnych o lekach itp.
  • tłumaczenia techniczne – dotyczą tłumaczenia instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych, dokumentacji technicznej itp.
  • tłumaczenia prawne – tłumaczenia umów, statutów, regulaminów, orzeczeń sądowych i innych dokumentów prawnych.
  • tłumaczenia naukowe – tłumaczenie artykułów, prac badawczych i innych materiałów naukowych.
  • tłumaczenia literackie – przekład dzieł literackich, takich jak książki, poezja, dramaty itp.
 • lokalizacja – proces dostosowywania produktu (zazwyczaj oprogramowania lub gier) do kultury i języka innego kraju, który obejmuje nie tylko tłumaczenie tekstu, ale również dostosowanie grafiki, formatów danych itp.

Każdy z tych rodzajów tłumaczeń wymaga od tłumacza posiadania różnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy, co sprawia, że tłumacze często specjalizują się w konkretnych typach tłumaczeń.

Jakie są techniki tłumaczeń?

Techniki tłumaczeniowe to metody stosowane przez tłumaczy do przenoszenia znaczeń z języka źródłowego na język docelowy. Poniżej wyjaśniamy kilka podstawowych technik tłumaczeniowych:

 • tłumaczenie dosłowne (kalka językowa) – polega na bezpośrednim przekładzie wyrazów i struktur gramatycznych z języka źródłowego na język docelowy, zachowując możliwie wiernie formę oryginału;
 • transpozycja – zmiana części mowy bez zmiany znaczenia, np. przekładanie czasownika na rzeczownik;
 • modulacja – zmiana punktu widzenia, formy wyrazu lub części zdania, aby lepiej oddać sens w języku docelowym;
 • ekwiwalencja – stosowanie idiomów lub zwrotów typowych dla języka docelowego, które mają podobne znaczenie, ale różną formę wyrazu;
 • adaptacja – głęboka zmiana elementów kulturowych, terminologii lub kontekstu, aby uczynić tłumaczenie bardziej zrozumiałym i akceptowalnym dla odbiorców języka docelowego;
 • kompensacja – wprowadzenie elementów lub informacji w innych miejscach tekstu, jeśli nie można ich bezpośrednio przetłumaczyć;
 • redukcja i rozwinięcie – pominięcie lub dodanie informacji w celu ułatwienia zrozumienia tekstu i dostosowania go do kultury odbiorców.

Techniki te mogą być stosowane samodzielnie lub w kombinacji, w zależności od kontekstu, specyfiki tekstu oraz celów tłumaczenia. Tłumacz musi zdecydować, która technika najlepiej służy przekazowi intencji autora i sensu oryginału w nowym języku.